Digital undervisning ved sykdom og fravær

Digital undervisning v/sykdom og fravær i forbindelse med smittevern

På skolens hjemmeside ligger alltid oppdatert informasjon om Korona, smittevern, opplæringssituasjonen og håndtering fra skolens side. Mye av informasjonen og presiseringene er utarbeidet av avdeling utdanning i Trøndelag fylkeskommune, og bygger da på nasjonale føringer.

Skolen har rutiner og løsninger som sikrer at elever som ikke kan møte på skolen får opplæring hjemme. Elevene har rett på forsvarlig opplæring dersom de må være hjemme med milde symptomer / er syke, eller er i karantene. Grunnen til at de er hjemme avgjør likevel om eleven har krav på opplæring hjemme og hvor raskt skolen må komme i gang med opplæringen. Mer om rettigheter finnes på udir.no.

Uavhengig av rettighetene legger Inderøy vgs til rette for at elever umiddelbart kan komme i gang med opplæringa. Vi organiserer opplæringa slik at den er forsvarlig og hensiktsmessig ut fra antallet som er syke, elevenes forutsetninger, tilgangen til utstyr og læremidler. Elevene skal ha tilgang til en plan for arbeidet i klassen (ukeplan), og den enkelte lærer må følge opp – hjelpe – gi tilbakemelding på arbeid. Støtte, veiledning og dialog er viktig.

 Skolen har tre overordnede prinsipper for opplæring ved koronarelatert fravær:

1: Ved sykdom over både kortere og lengre periode følger eleven klassens ukeplan eller gjør arbeid etter avtale med lærer. Dette er organisert studiearbeid, og regnes ikke som fravær. Ukeplaner ligger ute, og elever har fått god informasjon om hvordan skolen har sikret at elevene får et raskt opplæringstilbud. Elevene må her forholde seg til sin ukeplan, hjemmeoppgaver og opplæring via læringsplattformen vår, Canvas.

2: Dersom det blir mange syke/i karantene skal læreren fordele tiden som disponeres mellom elever som er til stede i klasserommet, og elever som er hjemme. Da tas digitale løsninger i bruk, og det blir lagt til rette for direkte kommunikasjon med elevene, enkeltvis eller i grupper. Personvern og informasjonssikkerhet (bl.a. IKT-systemer og programvare) skal ivaretas.

3: Å streame undervisning fra et ordinært klasserom er utfordrende i forhold til personvern, og heller ikke en garanti for hensiktsmessig opplæring. Derfor gjør vi ikke dette! I forbindelse med Covid-19 og eventuell nedstenging av skoler, forventes det likevel at alle lærere jevnlig kommuniserer med sine elever via nettundervisning og TRFKs videokonferanseverktøy. Dette er mulig, både med og uten opptak, men også her har elever rettigheter vi passer på. Lærere kan eksempelvis lage forelesningsvideoer som vedkommende produserer uten at andre deltar i videoen.

 

 


 

Ansvar

Avdeling utdanning har ansvar for at alle rutiner rundt bruken av IKT-systemer hvor systemeierskapet er tildelt en av seksjonslederne på avdelingen. Dette gjelder blant annet Everyday, Canvas og vigofamilien. 

 

Rektor har ansvar for alle IKT-systemer som skolen selv finansierer og bruker i stedet for / eller som supplement til avdelingens systemer.

 

Ansvaret består i å sikre at bruken av systemet er i henhold til enhver tid gjeldene lovverk og interne regler som gjelder informasjonssikkerhet og personvern. Dette innebærer blant annet ansvaret for at behandlingsprotokoll og databehandleravtaler er korrekte. 

 

Informasjon til elevene om undervisning, vurdering, skolehverdag etc. skal foregå i IKT-systemer anskaffet, finansiert og tilrettelagt av Trøndelag fylkeskommune. Sosiale medier kan brukes som supplement, men ikke som eneste kanal. Det oppfordres til å ikke benytte sosiale medier som informasjonskanal til elever overhode. 

 

 

 

Petter Skjervold

Rektor