Smittevern

Informasjon om regler og tiltak rundt smittevern, busstransport og digital undervisning

Info om situasjonen oppdatert 17.nov. 2020:
https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/aktuelt/smittesituasjon-og-tiltak-i-videregaende-skole/

Informasjon om smittevern på busstransport:
AtB_Skoleskyss_smittevern.pdf

Informasjon om fravær, oppdatert november 2020:
 informasjon-elevfravar-korona-2.november-2020.pdf

Foresattemøter er avlyst intill videre.

Informasjon om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern, oppdatert 8.sept.2020:
Informasjon elevfravær korona 080920.pdf

Vel møtt til nytt skoleår fra fylkesdirektør for utdanning Vegard Iversen.
Informasjonsskriv til elever og foresatte.pdf

Informasjon om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern:
Informasjon elevfravær korona aug20.pdf