Smittevern

hold ut rod.JPG

Informasjon om regler og tiltak rundt smittevern, busstransport og digital undervisning

Info om storproduksjon våren 2021

Oppdatert 22.januar: Gult nivå fra 25.januar

Oppdatert 15.januar: Rødt nivå forlenges til 22.januar

Oppdatert 11.januar: Smitte og karantenesituasjonen ved skolen

Info 08.januar 2021 fra fylkesdirektør for utdanning.
Informasjon til elever og foresatte om smitteverntiltak ved rødt nivå 080121.pdf

Info 06.jan 2021 fra rektor:
Smittevern og organisering av undervisning

Info 04.januar 2021
Skoleskyss under rødt nivå:

Perioden 5. - 18. januar:
https://web.trondelagfylke.no/inderoy-videregaende-skole/nyhetsarkiv/opplaringssituasjonen-5.---18.-januar/

Skolestart 4.januar 2021:
https://web.trondelagfylke.no/inderoy-videregaende-skole/nyhetsarkiv/informasjon-om-skolestart-4.januar-2021/

Info om situasjonen oppdatert 17.nov. 2020:
https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/aktuelt/smittesituasjon-og-tiltak-i-videregaende-skole/

Informasjon om smittevern på busstransport:
AtB_Skoleskyss_smittevern.pdf

Informasjon om fravær, oppdatert november 2020:
 informasjon-elevfravar-korona-2.november-2020.pdf

Foresattemøter er avlyst intill videre.

Informasjon om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern, oppdatert 8.sept.2020:
Informasjon elevfravær korona 080920.pdf

Vel møtt til nytt skoleår fra fylkesdirektør for utdanning Vegard Iversen.
Informasjonsskriv til elever og foresatte.pdf

Informasjon om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern:
Informasjon elevfravær korona aug20.pdf