Midlertidige unntak fra fraværsreglene videreføres ut skoleåret 2020-2021