Fravær

Etter høstferien gjelder de vanlige reglene for fraværsgrense og fraværsføring igjen.

Dette gjelder fortsatt: Du skal ikke møte på skolen hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon