Status tiltak rundt koronavirus

Nå åpner skolene igjen.

Åpning av skolen - oppmøteplan

Skolen har nå vært stengt siden 12. mars, bortsett fra vg2 YF som har startet opp med programfag 27. april.
Fra mandag 11. mai åpner skolene igjen, og oppmøteplan varierer fra skole til skole. Endelig kan vi nå møtes!

Alle elever kan ikke være tilstede i AKSET samtidig, og vi planlegger følgende oppstart for kommende uke: 

  • Mandag: studiedag for elever - planleggingsdag for ansatte
  • Tirsdag: Vg1 og HEA/BUA møter
  • Onsdag: Vg1 og vg2 møter
  • Torsdag Vg2 og vg3 møter
  • Fredag: HO, 2ST og vg3 møter

Dere får nærmere beskjed på Canvas om detaljert plan for oppmøte for den enkelte klasse/gruppe.
Skoleskyss går som normalt.

Både skriftlige og ikke-skriftlige eksamener er avlyst. Privatisteksamenen blir gjennomført.

Vi følger situasjonen tett og følger instrukser fra FHI, Trøndelag fylkeskommune og Inderøy kommune. 

Mer utfyllende informasjon om tiltak i de videregående skolene i Trøndelag finner du her:
https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/

Informasjon om endringer i skoleskyss fra ATB:
https://www.atb.no/aktuelt/skoleskyss-fra-27-april-article14969-28.html

Informasjon til elever/foresatte

 

Retningslinjer for hvordan vi skal drive nettbasert opplæring for klasser som jobber hjemmefra:

• Opplæringen vil i sin helhet foregå over nett, og du vil ha en helt «normal» skoledag gjennom fjernundervisning.
• Du følger den vanlige timeplanen, om ikke annen beskjed blir gitt.
• Du starter hver time med å gå inn i Canvas på det faget som står på timeplanen. Her vil læreren legge ut en beskjed over hva som skal skje i denne timen.
• I Canvas er det mulig å sette opp en Konferanse hvor lærer og elever kan kommunisere sammen.
• Det er sannsynlig at planlagte vurderingssituasjoner endres for å tilpasses fjernundervisning.
• Du må sørge for at IKT-utstyret er rigget hver dag. Har du ikke tilgang til nett hjemmefra må du gi beskjed til kontaktlæreren din. Det er en fordel at du også er tilgjengelig på mobiltelefon. Husk å ha ladet og oppdatert utstyret.
• Hvis du ikke leverer inn pålagt arbeid kan du få ordensanmerkning og/eller IV. Det viktigste nå er at du gjør det arbeidet lærerne legger opp til. Perioden med hjemmeundervisning vil bli avgjørende for ditt vurderingsgrunnlag for en standpunktkarakter.
• Du får ikke fravær inntil videre, men du skal varsle kontaktlærer via melding i Canvas hvis du er syk.
• Vær oppmerksom på at meldinger kan komme på e-post, sms eller chat.

Dette er en ny og krevende opplæringssituasjon. Det blir derfor viktig at du som elev følger opp arbeidet ditt. Det krever struktur og at du motiverer deg selv til å gjøre denne jobben.

NB! Elever som ikke har fått med seg bøker og utstyr fra skolen: de kan hente ut det de mangler på AKSET etter avtale med kulturhuset eller Petter Skjervold.