Til foresatte i vg2 HEA/BUA og vg3

INVITASJON TIL SKOLEAVSLUTNING

Skoleåret 2020/2021 og skoletiden ved Inderøy videregående skole går mot slutten. Elevene har hatt en tilhørighet her ved skolen, og nå skal de prøve ut nye muligheter og knytte nye kontakter. Slik skal det være!

Vi markerer avslutningen av skoleåret med en sammenkomst ved AKSET kultur- og skolesamfunn torsdag 10. juni. Også i år krever koronasituasjonen at det kun blir avgangselever med foresatte som kan delta, og vi fordeler klassene på to avslutninger:

  • 17.30: 2HEA/BUA og 3STUDA
  • 19.00: 3DR og 3MU

 Arrangementer innendørs kan pr. dags dato ha max 200 personer, og da med faste tilviste plasser. Elevene kan ta ut billetter hos Inderøy kulturhus i skoletid. Det er også mulig å ta ut billett før skoleavslutningen (møt i god tid!) Det kan skje endringer av arrangementet på kort varsel.

Smittevernveiledning:

  • De som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte
  • Hold èn meter avstand til andre utenfor samme husstand
  • Vaske/sprite hender før og etter arrangementet
  • Unngå trengsel ved inn- og utgang

Vi ønsker dere hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen

Petter Skjervold
Rektor