Korona-status

Status

Oppdatering 18.november.
En påvist smitte igår. Nærkontakter er testet idag, alle negativt.

Oppdatering 23. september
Ingen nye smittede. 
Da har det gått en uke siden siste smittetilfelle. Denne siden vil ikke bli oppdatert før det evt oppstår ny smitte.

Oppdatering 22. september
Ingen nye smittede.

Oppdatering 21. september
Ingen nye smittede.

Oppdatering 20. september
Ingen nye smittede.
Selvtest gjennomført lørdag og i dag - alle testet negativt

Oppdatering 17. september:
Ingen nye smittede.

Oppdatering 16.september:
En elev med påvist smitte på selvtest ved skolestart. Klassen følges opp med testing på dag 3 og 5.

Oppdatering 15. september
En elev påvist med smitte. Eleven har ikke vært på skolen denne uken.
Selvtest gjennomført i dag - alle testet negativt.

Oppdatering 14. september:
Ingen nye smittede.

Oppdatering 13.sept.:
Status er 14 elever med påvist smitte siste uken. Hurtigtest av nærkontakter ble gjort fredag og idag mandag.

I samråd med kommuneoverlegen har vi satt denne framdriftsplanen:

 • Ingen skal møte på skolen dersom de er syke eller har milde symptomer på sykdom
 • Skolen bistår med hurtigtesting førstkommende onsdag for enkelte elever. De som mener å ha vært nærkontakt som ikke har fått beskjed kan også få ta test
 • Elever som tester positivt på hurtigtest:
  • skal følge opp med test på Rinnleiret
  • skal melde fra til kontaktlærer/skolen
 • Skolen melder fra om positive tester til kommunelegen i Inderøy som videreformidler til kommunelegen i egen bostedskommune
 • Alle med symptomer skal teste seg på Rinnleiret
 • Etter siste kontakt med den som er smittet skal det testes på dag 5
 • Elever som bor sammen med noen på hybel, og som får positivt testsvar:
  • skal gå i karantene. Da regnes du å være i samme husstand, og da gjelder ikke regelverket for testing i stedet for karantene.
 • Elever som sporadisk og tilfeldig besøker hverandre (f.eks. på hybel), skal ikke i karantene dersom de ikke har hatt tett kontakt med noen som har testet positivt (f.eks. kjærester)

Testplan:

Definerte nærkontakter fredag tilbys selvtest nr 2 onsdags morgen. 
Definerte nærkontaker mandag tilbys selvtest nr 1 torsdags morgen og får med seg en test som tas lørdag. Møt på skolen kun hvis du er symptomfri.

Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål.

 

Oppdatert 09.september

Elever som har vært i karantene vil få tilbud om selvtest ved skolen fredag morgen og mandag morgen. Er du syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte på skolen. Da må du testes på Rinnleiret.

Oppdatert 7.september

1 dans, 1 ST, 1 drama, 1 + 2 musikk og 2 dans skal ikke møte på skolen onsdag 8.septemer 2021. Det samme gjelder elever i 3 dans som ikke er fullvaksinerte.

Elevene i disse klassene er nærkontakter til smittede og må teste seg så snart som mulig. Inntil negativt testresultat foreligger skal elevene i disse klassene være i karantene. Skolen følger opp klassene i samarbeid med kommuneoverlegen i Inderøy.

Elever i 3 dans som er fullvaksinerte kan møte som normalt. Elever i 3 dans som ikke er fullvaksinerte er i karantene fram til negativ test.

Hybeltreff 8.sept. er avlyst.