Korona-status

Status

Onsdag 2. februar
Etter pressekonferansen i går ble det gjort lettelser i flere tiltak:

 • Anbefaling om jevnlig testing er opphørt
 • Smittekarantene avvikles for alle. Men husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjærester, overnattingsbesøk) anbefales å teste seg daglig i 5 døgn etter siste nærkontakt med den smittede. Øvrige nærkontanter uten symptomer behøver ikke teste seg, men være ekstra oppmerksomme på symptomer.
 • Personer som ikke kan unngå nærkontakt med den smittede i isolasjonstiden, bør teste seg daglig i isolasjonsperioden og deretter daglig i 5 døgn, totalt 9 døgn.
 • Isolasjonstiden er nå på 4 dager. Smittede som har symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer før isolasjonen kan avsluttes. 
 • Registrering av smitte er som tidligere (se nedenfor den 27. januar)

Vi har fått inn flere tester, slik at de nå kan hentes ut ved skolen.

Denne uken har vi 5 påvist smittede.

Torsdag 27.januar:
Presiseringer om registrering og testing:

 • Elever med påvist selvtest skal fortsatt registrere seg i sin kommune (hjemmeside), og ta PCR-test!
 • Våre hybelboere skal, i likhet med annen inderøyungdom, registrere seg via Inderøy kommune sin registreringsside: https://hjemmetest.remin.no/inderoy
 • Skolen har ikke tester nok til elever som skal testes daglig i flere dager. I slike tilfeller må elever hente ut tester selv i servicetorget, Inderøy kommune. Dette kan også bli gjeldende for elever som skal testes på dag 3 og 5

 

Onsdag 26. januar
Nye smittekaranteneregler:
Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, feks. kjærester, overnattingsbesøk.  Hybelelever går under husstandsmedlemmer.

Daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmeldemmer eller tilsvarende nære
Hvis husstandsmedlemmer og tilsvarende nære ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan smittekarantene erstattes med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette)
Kan du ikke gjennomføre med daglig testing, må du i smittekarantene på 10 døgn, men kan teste deg ut av karantenen ved negativ test på dag 7

Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemer eller tilsvarende nære, f.eks.kolleger, klassekamerater, anbefales det å teste seg på dag 3 og 5 etter nærkontakten. Det anbefales å følge godt med på symptomer i 10 døgn.

For alle gjelder det å holde seg hjemme hvis man har symtomer. 

Da vi har få tester tilgjengelig må vi, i noen få dager, prioritere ved utdeling. Vi deler ut til de som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Hvis du tester positivt, har du selv ansvar for å informere dine nærkontakter. Se også egen hjemmeside for din kommune hvordan du skal registrere smitten.

Nye rutiner ved PCR-test:
Peroner som har fått en tredje vaksinedose, eller som har fått to doser og deretter vært smittet av korona i løpet av de 3 siste månedene, trenger ikke lengre å ta en bekreftende PCR-test etter positiv selvtest.

Hvis du ønsker å lese mer, anbefaler vi deg å lese på FHI, Regjeringen eller HelseNorge sine sider.

 

Grønt nivå fra mandag 17.01.2022
Grønt nivå

Oppdatering 1.januar:
Info om oppstart

Oppdatering 20.desember:
Informasjonsbrev til elever og foresatte 2701010_1_0.pdf

Oppdatering 15.desember:
Fra og med torsdag 16.12 innføres rødt nivå på videregående skoler. Foreløpig gjelder dette i fire uker. Det betyr et redusert antall elever på skolen samtidig. Noen skal møte på skolen og noen vil ha digital undervisning. Elevene bes følge med på beskjeder fra lærere om fordeling. 

Vi oppfordrer hybelelever til å reise hjem etter skolen fredag 17.12.

Mandag 20.12 blir det ordinær undervisning for vg1 som ikke bor på hybel. Hybelelever og elever i vg2 og vg3 arbeider etter oppsatt plan hjemmefra. 

Tirsdag 21.12 avspaserer elevene. 

Oppdatering 18.november.
En påvist smitte igår. Nærkontakter er testet idag, alle negativt.

Oppdatering 23. september
Ingen nye smittede. 
Da har det gått en uke siden siste smittetilfelle. Denne siden vil ikke bli oppdatert før det evt oppstår ny smitte.

Oppdatering 22. september
Ingen nye smittede.

Oppdatering 21. september
Ingen nye smittede.

Oppdatering 20. september
Ingen nye smittede.
Selvtest gjennomført lørdag og i dag - alle testet negativt

Oppdatering 17. september:
Ingen nye smittede.

Oppdatering 16.september:
En elev med påvist smitte på selvtest ved skolestart. Klassen følges opp med testing på dag 3 og 5.

Oppdatering 15. september
En elev påvist med smitte. Eleven har ikke vært på skolen denne uken.
Selvtest gjennomført i dag - alle testet negativt.

Oppdatering 14. september:
Ingen nye smittede.

Oppdatering 13.sept.:
Status er 14 elever med påvist smitte siste uken. Hurtigtest av nærkontakter ble gjort fredag og idag mandag.

I samråd med kommuneoverlegen har vi satt denne framdriftsplanen:

 • Ingen skal møte på skolen dersom de er syke eller har milde symptomer på sykdom
 • Skolen bistår med hurtigtesting førstkommende onsdag for enkelte elever. De som mener å ha vært nærkontakt som ikke har fått beskjed kan også få ta test
 • Elever som tester positivt på hurtigtest:
  • skal følge opp med test på Rinnleiret
  • skal melde fra til kontaktlærer/skolen
 • Skolen melder fra om positive tester til kommunelegen i Inderøy som videreformidler til kommunelegen i egen bostedskommune
 • Alle med symptomer skal teste seg på Rinnleiret
 • Etter siste kontakt med den som er smittet skal det testes på dag 5
 • Elever som bor sammen med noen på hybel, og som får positivt testsvar:
  • skal gå i karantene. Da regnes du å være i samme husstand, og da gjelder ikke regelverket for testing i stedet for karantene.
 • Elever som sporadisk og tilfeldig besøker hverandre (f.eks. på hybel), skal ikke i karantene dersom de ikke har hatt tett kontakt med noen som har testet positivt (f.eks. kjærester)

Testplan:

Definerte nærkontakter fredag tilbys selvtest nr 2 onsdags morgen. 
Definerte nærkontaker mandag tilbys selvtest nr 1 torsdags morgen og får med seg en test som tas lørdag. Møt på skolen kun hvis du er symptomfri.

Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål.

 

Oppdatert 09.september

Elever som har vært i karantene vil få tilbud om selvtest ved skolen fredag morgen og mandag morgen. Er du syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte på skolen. Da må du testes på Rinnleiret.

Oppdatert 7.september

1 dans, 1 ST, 1 drama, 1 + 2 musikk og 2 dans skal ikke møte på skolen onsdag 8.septemer 2021. Det samme gjelder elever i 3 dans som ikke er fullvaksinerte.

Elevene i disse klassene er nærkontakter til smittede og må teste seg så snart som mulig. Inntil negativt testresultat foreligger skal elevene i disse klassene være i karantene. Skolen følger opp klassene i samarbeid med kommuneoverlegen i Inderøy.

Elever i 3 dans som er fullvaksinerte kan møte som normalt. Elever i 3 dans som ikke er fullvaksinerte er i karantene fram til negativ test.

Hybeltreff 8.sept. er avlyst.