Klage på standpunktkarakter

  • Du har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom du mener at regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. (Forskrift til opplæringsloven §3-17)
  • Du kan klage selv, og dine foresatte kan klage på vegne av deg fram til du fyller 18 år.
  • Du eller dine foresatte kan kreve begrunnelse for standpunktkarakteren

 

Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager fra offentliggjøring av karakterene ( gjelder avsluttende fag hvor karakterene kommer på vitnemålet)

  • vg3-klassene: karakterene offentliggjøres 10.juni om ettermiddagen. Klagefrist: 21.juni
  • vg1 og vg2: karakterene offentliggjøres 12. juni om ettermiddagen. Klagefrist: 23.juni

 

Elever som ønsker å klage, bør snakke med faglærer først.

Hvis eleven etter samtalen fortsatt ønsker å klage, skal klagen være skriftlig.

Det er et eget digitalt klageskjema på skolens hjemmeside.