Privatisteksamen høsten 2019

PrivatistWeb er åpen for oppmelding 1. – 15. september kl. 23.59.

Det er ikke mulig å melde seg opp til eksamen etter at fristen har gått ut. Oppmeldingen er ikke gyldig uten at eksamensavgiften er betalt. Betalingsfristen er den samme som oppmeldingsfristen. 

Du finner mer informasjon på nettsidene til Trøndelag fylkeskommune:

Nettside Trøndelag fylkeskommune - privatisteksamen