Møte angående russetiden

Våre avgangselever med foresatte inviteres til et møte om russefeiringen. Elevene våre er godt i gang med planlegginga, og mai-dagene nærmer seg.

  • Sted:   Inderøy vgs, sal A
  • Tid:      Onsdag 28. februar kl. 18.00

I Trøndelag fylkeskommune er det vedtatt føringer for skolenes arbeid for å bidra til en fin og inkluderende russetid. Føringene, «En inkluderende russetid for alle», er vedtatt av hovedutvalg for utdanning i Trøndelag, og disse finner du på hjemmesidene til Trøndelag fylkeskommune; www.trondelagfylke.no

 Tema:

  • Skolens holdninger og arbeid (inkludering & trivsel, grupper & utfordringer)
  • Samarbeid med Inderøy kommune & camp
  • Samarbeid med politi & knuteregler
  • Råd til russeforeldre (hver enkelt / som gruppe)
  • Spørsmål & diskusjon

 Deltakere:

  • Sosialpedagogisk rådgiver og rektor ved Inderøy vgs
  • Ungdomskontakt, politiets kontaktperson og koordinator i ungdomsrådet i Inderøy kommune
  • Politiet

Vi ønsker å jobbe på lag med russen, og på den måten påvirke til en positiv russefeiring som ivaretar en trygg og god hverdag til hver eneste russ.

Med vennlig hilsen

Petter Skjervold
Rektor