Skolearena

Foreldre/foresatte kan gå inn på skolearena via framsiden på skolens hjemmeside. Velg "foresatte" og "Ny foresattbruker" første gang. Etter at du har registrert deg må du vente til at kontaktlærer har godkjent tilgangen før du kan logge inn.