Skoleskyss under rødt nivå

Presiseringer fra ATB om skoleskyss

Hei,

I lys av de nye retningslinjene fra Regjering/FHI i går 03.01.21, gjeldende fra i dag 04.01.21 og to uker frem i tid med rødt nivå i skolen (VGS og ungdomsskole) så vil AtB komme med noen presiseringer vedrørende skoleskyss slik at vi sikrer en mest mulig lik forståelse av ansvar og muligheter.

Ved rødt nivå er det større krav til avstand mellom elever på skolen, men ikke tilsvarende iht transport og skoleskyss. Dog oppfordres elevene til å sitte kohortvis om bord i bussen. (Elever fra samme husholdning må/kan/bør sitte sammen)

Dette kan medføre at setekapasiteten om bord i bussene kan bli redusert. Det er dessverre ikke fri tilgang på hverken bussmateriell eller bussjåfører til å øke kapasiteten tilsvarende. AtB ber derfor om at skole/kommune er behjelpelig med å finne gode løsninger som både ivaretar smittevern og kapasitet for skoleskyssen i de 14 dagene rødt nivå er planlagt.

AtB har gode erfaringer fra samme situasjon i vår med at skolene definerer elevgrupper med hhv skole og hjemmeskole, f.eks at ulike trinn er på skolen på ulike dager. Dette er avgjørende for avviklingen av skoleskyssen på gjeldende tidspunkt.

Retningslinjene for skoleskyss i smittevernveilederen for skoler (UDIR) er gjennom den siste oppdateringen samordnet med nasjonale/lokale retningslinjer for kollektivtransport. Dette inneber at det er nasjonale/lokale retningslinjer for kollektivtransport som er gjeldende for skoleskyssen, både på gult og på rødt nivå for alle trinn i skolen.

Følgende gjelder uke 1 og uke 2: 

  1. Ved rødt nivå oppfordres elever/foreldre til egentransport i høyest mulig grad.
  2. Elever uten skyssrett vil ikke gis tilgang til å benytte skolekysstilbudet.
  3. Skoler må organisere elevgrupper slik at skoleskyssen kan kjøres på lik måte som den er bestilt. Dette vil da kunne medføre at elevgrupper må ha differensiert tilbud mellom å være på skolen å ha digital undervisning hjemme.
  4. Den enkelte kommune gjør vurdering iht bruk av munnbind. Dette gjelder både for skoleskyss utført med buss og med drosje.

Avbestillinger/endringer på drosje gjøres direkte til de ulike operatørene sine kontaktpunkt med kopi til skole@atb.no

Dersom dere skulle oppleve ekstra utfordringer knyttet til gjennomføringen av skoleskyssen bes dere ta kontakt med oss så snart som mulig på skole@atb.no

Med vennlig hilsen

May Helen Arntsen
Skoleskyssmedarbeider  
Mobil 900 42 150