Til våre nye elever med foresatte

Velkommen som elev ved Inderøy videregående skole! Velkommen også til dere som er foresatte!

Etter en lang sommerferie håper vi at du kjenner det skal bli fint å begynne på skolen igjen. Å begynne på nyskole gjør det sikkert ekstra spennende. Vi skal gjøre vårt beste for at du skal kjenne deg velkommen, og håper at du finner deg godt til rette ved skolen vår.

Vi gleder oss allerede til et nytt skoleår, og ser fram til et år med mye læring, sosialt fellesskap og glede.

Ved Inderøy videregående starter vi skoleåret allerede onsdag 17. august. Det vil si dagen før oppstart i vår offisielle skolerute for 2022-2023.

Vi starter skoleåret med et velkomstarrangement for alle elevene, samt foresatte i vg 1, i AKSET kultursal onsdag 17. august kl. 18.00. Det betyr at du ikke skal møte på skolen fra morgenen av. Av kapasitetshensyn kan vg1-elever dessverre kun ta med seg èn av sine foresatte.

Etter velkomst i kultursalen går elevene sammen med sin kontaktlærer til sine respektive klasserom hvor de hilser på hverandre og får informasjon om oppstart. Foresatte blir med rektor, pedagogiske ledere og rådgiver til sal A for å få viktig informasjon og bli litt bedre kjent med skolen.

Velkommen!

NB! Husk at du selv må søke om skoleskyss før skolestart. Informasjon om pc-ordning må du raskt sette deg inn i. Du finner mer om dette på fylkeskommunen sine hjemmesider eller skolens hjemmeside: https://web.trondelagfylke.no/inderoy-videregaende-skole

 

Vennlig hilsen

Petter Skjervold

Rektor