Smitte- og karantenesituasjonen ved skolen

Status 11. januar 2021

Det er nå seks (6) elever ved Inderøy vgs som er smittet av koronavirus. Fem av disse har vært i karantene og møtte ikke til oppstart i 2021. Smitten medførte ikke behov for varsling eller spesielle tiltak ved skolen.

Èn elev fikk påvist smitte søndag 10. januar. En av våre klasser, noen enkeltelever og enkelte faglærere i klassen er nå satt i karantene på grunn av dette smittetilfellet. Alle som skal være i karantene har fått beskjed og nødvendig informasjon. Be om test dersom det oppstår symptomer på luftveissykdom, selv om det er milde symptomer.

Skolen har siden 4. januar fulgt smitteverntiltak for rødt nivå i tråd med nasjonale føringer for videregående skoler. Det betyr at skolen sørger for en organisering der smitteverntiltakene kan følges. Så gjør vi vårt beste for at elevene er godt nok informert slik at de, etter beste evne, kan etterleve tiltakene til enhver tid.

Det er mange som har spørsmål og er i tvil om hva som ligger i det å være nærkontakt. Da kan det være lurt å sjekke definisjonen til Folkehelseinstituttet. I utgangspunktet er det kun nærkontakter til smittede som skal i karantene, dvs. ikke familiemedlemmer i husstanden til nærkontakter. Likevel gjøres det nå vurderinger i forhold til konsekvenser (f.eks. type arbeid og antall mennesker man omgår). Ta i eventuelt kontakt med arbeidsgiver, skole eller kommunehelsetjenesten.

Husk smittevernreglene: vask hender, hold avstand og vær hjemme ved symptomer.

Mvh

Petter Skjervold

Rektor