Søke skoleplass hos oss?

Her finner du det du trenger for å søke skoleplass eller sjekke ut vårt tilbud. Her kan du også høre hva elevene selv sier om tilbudet.

Inderøy videregående skole har tre programområder:
• Helse- og oppvekstfag
• Studiespesialisering
• Musikk, dans og drama

Studiespesialisering:
Ved studiespesialisering kan du allerede fra vg1 velge breddeidrett. Det gjør du på skolen når du starter opp. Nytt fra høsten 2022 er at du også kan velge e-sport. I vg2 og vg3 velger du programfag fra eget utdanningsprogram: enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.
Vi tilbyr ulike programfag å velge mellom, tilbudet varierer ut fra ønskene til elevene. Det er vanlig at vi tilbyr:
• Psykologi, politikk og menneskerettigheter, sosiologi og sosialantropologi
• Matematikk R1 og R2, kjemi, fysikk og biologi
• Breddeidrett
Hør hva elevene sier:

Helse- og oppvekstfag:
Ved helse- og oppvekstfag går du vg1 hos oss. I vg2 må du videre til en annen skole i vår region som har vg2-tilbud i utdanningsprogrammet.
Hør hva elevene sier:

 


Musikk, dans og drama
Ved musikk, dans og drama må du velge fordypning innen dans, drama eller musikk. Dersom du velger musikk må du i tillegg velge instrument du får undervisning i. Skolen tar ikke inn elever på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter. Opptaket er karakterbasert.
Hør hva elevene sier:

Se Våre utdanningsprogram på skolen sin hjemmeside for mer detaljert informasjon.
Hvordan skal du søke:

ST: søk med kode STUDSP1 på Vigo.no
HO: søk med kode HSHSF1 på Vigo.no
MDD: søk med kode på MDMDD1 Vigo.no
  Dans: MDMDD1-4
  Drama: MDMDD1-6
  Musikk: MDMDD1-1