Sommer 2022

korn.jpg

Først og fremst ønsker vi alle elever og ansatte en riktig god sommer. Vi benytter også anledningen til å takke for laget til våre avgangselever – Lykke til videre! Til dere andre, og ikke minst kommende vg1-elever: velkommen til skolestart høsten 2022.

NB! Ved Inderøy videregående starter vi skoleåret allerede onsdag 17. august kl. 18.00. Det vil si dagen før oppstart i vår offisielle skolerute for 2022-2023. Dere får nærmere informasjon om dette, og vg1-elever får et eget velkomstbrev i starten av august.

Til dere som har søkt vg1 dette skoleåret:

  • Førsteinntak er klart ca. 10. juli, svarfrist er 17. juli
  • Andreinntak er klart ca. 7. august, svarfrist er 11. august

 

Etter førsteinntaket kan søkere få et annet tilbud ved andreinntaket dersom de velger å stå på venteliste.

 

Dersom du har spørsmål angående skoleskyss, elev-pc, hybler, eller lånekassen, så kan du finne ut mye på hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune https://www.trondelagfylke.no/ eller vår egen hjemmeside https://web.trondelagfylke.no/inderoy-videregaende-skole

 

Skolens ansatte avvikler ferie i juli. Dersom det skulle det være behov for kontakt, så er det mulig å ringe eller sende epost til rektor, Petter Skjervold.

 

Ha en riktig god sommer!