Tilbake til normalen – normal hverdag med økt beredskap

25. september åpnet Norge opp, og nå tar vi tilbake en normal skolehverdag framover. Enkelte kan fortsatt være bekymret, og trenger tid på å tilpasse seg en hverdag slik vi kjente den fra tidligere. Selv om klemming og håndhilsning nå er lov igjen, så vil det altså være flere som trenger tid på å venne seg til dette. Vis hensyn til hverandre og ha toleranse for de individuelle forskjellene.

Følgende gjelder:

  • Det er ingen kontaktreduserende tiltak i skolen - «Meteren» gjelder ikke lenger, og det er ingen begrensninger hvor mange vi kan være sammen
  • Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Ingen kan nektes å komme på skolen, selv om de ikke er testet. Personer som får påvist korona skal isolere seg.
  • Dagens unntaksregler om dokumentasjon og føring av fravær gjelder fram til 10. oktober. Fra 11. oktober kan ikke elevene lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner. De ordinære fraværsreglene finner du på vår hjemmeside.
  • De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt
  1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Både barn og voksne skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Vi må være oppmerksomme på at perioden vi går inn i vil kunne medføre en oppblomstring av smitte, spesielt hos barn og unge. Dersom kommunen mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak, kan Trafikklysmodellen igjen tas i bruk. I tillegg må vi være forberedt på en høst og vinter med flere luftveissyke barn og unge enn normalt. Kommunene skal ha beredskap for å oppjustere tiltak ved store og uoversiktlige utbrudd. Denne beredskapen vil ivaretas primært med oppskalert testing.