Invitasjon til vaksinering

Vi tilbyr vaksine til alle elevene på Inderøy videregående uansett bostedskommune.

De fleste har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det innhentes samtykke fra begge foresatte.  Dette må leveres skriftlig ved vaksinering.

Vi ber om at dere som ønsker vaksine registrerer dere i helseboka og bestiller time via:

https://helseboka.app/b/s/1202692.

Mer informasjon om registrering og timebestilling ligger på hjemmesiden til Inderøy kommune.