Nytt opplæringstilbud

yo.jpg

Nytt opplæringstilbud ved Inderøy videregående skole og i Trøndelag fylkeskommune fra skoleåret 2020-2021. Nå har du muligheten til å søke direkte fra vg1 Studiespesialisering til vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag.

Inderøy videregående skole har fått tildelt opplæringstilbudet Yrkesfaglig opphenting for Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag fra kommende skoleår (2020-2021). Opplæringstilbudet er et nytt kryssløp innenfor videregående opplæring, og er ikke utprøvd i Trøndelag fylkeskommune tidligere.
Tilbudet er for elever som har fullført vg1 studiespesialisering, og som ønsker å gjøre et omvalg til yrkesfaglig programområde uten å starte på nytt på vg1.
Elevene søker seg rett inn på vg2 Barne – og ungdomsarbeiderfag.
Opplæringen organiseres ved at elevene følger det ordinære opplæringstilbudet på Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag innenfor programfagene og kroppsøving. De øvrige fellesfagene er fullført på vg1 studiespesialisering. Når elevene i klassen har timer med fellesfag, vil kryssløp-elevene ha timer med programfaget Yrkesfaglig opphenting. Faget tar utgangspunkt i læreplanmål fra programfagene fra vg1 Helse – og oppvekstfag.
For å få en god faglig start på skoleåret, må elever som søker dette opplæringstilbudet være innstilt på at noe av opplæringen i programfaget Yrkesfaglig opphenting kan bli gitt utenfor skolerutens rammer. Det kan være snakk om å starte en uke før ordinær skolestart, opplæring i høstferien mm, men totalt innenfor 196 timer fordelt på skoleåret.

For mer info – ta kontakt med:
Gerd-Elisabeth Mandelid
Pedagogisk leder for Helse- og oppvekstfag

E-post: germa@trondelagfylke.no
Tlf. 97568811