Info til eksamensvakter

Velkommen som eksamensvakt hos Trøndelag fylkeskommune!

 Her er en video som tar for seg smittevern under skriftlig eksamen. Den anbefaler vi at du ser.

Se videoen her

 Mer informasjon om din oppgave som eksamensvakt får du fra skolen du skal jobbe ved.

Takk for at du stiller som eksamensvakt for oss!

 Vennlig hilsen eksamenskontoret.

Sist oppdatert 15.05.2020