Ber tilreisende teste seg

teste virus.PNG

Ber tilreisende teste seg

I løpet av siste døgnet er rådene om hvordan man skal forholde seg om man har vært på reise til eller hatt besøk fra de ti østlandskommunene som er berørt av den muterte utgaven av koronavirus, endret.

Vi har nå fått tydeliggjort hvilke råd som skal gjelde og hvordan man skal forholde seg.

NYTT

Tilreisende fra de ti østlandskommunene siste ti dager blir anbefalt å teste seg for Covid-19 snarest etter ankomst og på dag sju etter ankomst. Det gjelder også personer som har hatt gjester fra disse kommunene i samme tidsrom.

Personer som har ankommet fra disse kommunene, eller har hatt besøk av personer fra de samme stedene bes også begrense sosiale kontakter utover jobb og skole til et minimum. Personer fra disse områdene bør ha hjemmekontor der dette er forenlig med arbeidets art inntil svar på test på dag 7. Men det iverksettes ingen karantenetiltak for de berørte, elever og ansatte på skolen kan møte opp på skolen også før testresultat foreligger så sant de er symptomfri.

Har du spørsmål om hva som gjelder i din kommune, eller ønsker å bestille en time for testing, anbefaler vi at du sjekker deres hjemmesider for mer detaljert informasjon.

Anmodningen gjelder følgende kommuner:

  • Nordre Follo
  • Oslo
  • Enebakk
  • Ås
  • Vestby
  • Nesodden
  • Indre Østfold
  • Moss
  • Frogn
  • Våler

Dette betyr at elever og ansatt som har vært hjemme i dag, kan komme tilbake til skolen, men anmodes om å teste seg to ganger med 7 dagers mellomrom, og begrense sosiale kontakter utenfor jobb og skole.

Sist oppdatert 26.01.2021