Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten i den videregående skole er en kommunal lovpålagt oppgave. Hemne kommune ser på  våre unge som en viktig ressurs og ønsker å gjøre noe for denne gruppen. Et av kommunens tiltak er å være til stede der ungdommen er. Gjennom skolehelsetjenesten når vi skoleelevene ved å ha fast kontortid på skolen.

Skolehelsetjenestens viktigste oppgave med hensyn til psykososial problemer er å være tilgjengelig til faste tider for å gi ungdommen mulighet til å ta opp personlige forhold.
Skolehelsetjenesten skal arbeide for et godt miljø for elevene.
Helsepersonell sammen med skolens ledelse, lærere og andre må jobbe sammen for å skape en helsefremmende skole.

Satsingsområder for skolehelsetjenesten:
•        Fysisk aktivitet – viktig for god fysisk og psykisk helse.
•        Alkohol – narkotika – tobakk
•        Samliv – seksualitet
•        Prevensjon – viktig å forebygge uønskede svangerskap
•        Ernæring – gode matvaner er viktig for læring.
•        Ulykker og skader
•        Inneklima
•        Mobbing
•        Forebygge psykososiale / psykosomatisk problemer
  
Det er viktig at elevene får et bevisst forhold til alle disse satsingsområdene da forsking viser at helsevaner som utvikles i ungdommen, som regel forblir slik livet ut. 

Ansvar for skolehelsetjenesten HVS: Helsesøster Oddlaug B. Brekken   
Mobilnr: 41621494
Kontortid rom E103 (ved kantina).


Velkommen innom om det er noe du lurer. Behøver ikke å bestille time.

Sist oppdatert 23.04.2018