Elevundersøkelsen 2022

elevundersøkelse 21-1.PNG

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Når gjennomføres undersøkelsen?

I høstsemesteret er det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på Vg1. Trøndelag fylkeskommune velger å gjennomføre på alle trinn. Gjennomføringsperioden er 8.november til 20.desember. Det vil ikke være mulig å gjennomføre undersøkelsen utenom denne perioden.

Tema og spørsmål

En oversikt over alle obligatoriske spørsmål og mulige tilleggsspørsmål finner du på Utdanningsdirektoratets (Udir) sine sider her. 

Udir har i tillegg lagt inn to spørsmål om hvordan koronapandemien påvirker elevenes skolehverdag. Disse går til alle elever.

For mer informasjon, besøk Udir sine nettsider her. 

Informasjon til foreldre og foresatte

Informasjon til elever

Sist oppdatert 08.09.2022