Gå/Sykle til skolen

I ukene fra 1. april til 10. mai vil vi i samarbeid med Sodin skole ha en lokal «Gå / sykle til skolen aksjon» både for elever og ansatte

Alle elevene som går/ sykler/ tar skolebuss minst 17 av de 22 dagene i perioden, vil få en oppmerksomhet. Elever som slippes av et stykke unna skolen, registreres også (f.eks Shell, Bunnpris, gamle teknisk). Dersom elever blir kjørt til skolen og sluppet av i droppsonen, registreres dette ikke.

Vi ønsker at flest mulig av våre elever går eller sykler til skolen, men vi er klar over at alle ikke har muligheten. Trafikksikkerhet og avstand må vurderes.

For elevene i videregående skole må registreringen basere seg på tillitsforhold der elevene selv registrerer antall dager de har gått/syklet/tatt buss til skolen på et skjema som leveres inn til skolens ekspedisjon ved periodens slutt.

Skjema kan hentes i ekspedisjonen.

Gode grunner til å gå eller sykle til skolen:

 

  1. Vi vil bedre trafikksikkerheten. Hvis det er flere som går og færre som kjører, blir det mindre trafikk og farlige situasjoner for alle som går og sykler til skolen.
  2. En aktiv skolevei øker det fysiske aktivitetsnivået som er viktig for barn og unges helse og utvikling.
  3. Undersøkelser viser at barn og unge som går/ sykler til skolen møter mer opplagt til timen og at fysisk aktivitet og mosjon gir bedre konsentrasjon, læring og trivsel i klasserommet.
  4. Å gå sammen med venner til skolen kan være en sosial og trivelig start på dagen.
  5. Ved at flere velger å la bilen stå hjemme blir det mindre luftforurensing og CO2-utslipp.

 

 

Aksjonen støttes av det kommunale trafikksikkerhetsutvalget

Sist oppdatert 27.03.2019