PP-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en rådgivingstjeneste som gir rettledning til hjemmet, eleven, lærlingen, skole eller opplæringsinstitusjonen når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring.

Kontaktpersoner ved Kyrksæterøra vgs

 

Rita Jeanette Sandvik
Spesialpedagog
74 17 70 52 47 29 52 99
Connie Cecilie) Davik
Psykolog/Seksjon elevtjenester og inntak
74 17 42 91 93 45 30 65
Lisa) Bruteig Olsen
Pedagogisk Psykologisk Rådgiver
74 17 43 37 90 57 07 24

Les mer om

PP-Tjenesten i Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 06.11.2020