Rødt nivå og avslutning til jul

Rødt nivå.

Mandag kveld innførte regjeringen strengere smitteverntiltak med innføring av rødt nivå i videregående skole fra og med torsdag 16. desember. Rødt nivå betyr ikke at vi skal stenge skolene fysisk, men at det blant annet skal være minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner. Fordi det vil være vanskelig å opprettholde avstandskravet i alle klasser og rom, vil det bli iverksatt tiltak for å sikre at vi har tilstrekkelig avstand i alle situasjoner. Det betyr at en del av undervisningen blir digital framover. Vi må derfor være forberedt på at deler av opplæringa framover skal skje gjennom digitale plattformer.

Tiltak på rødt nivå

Formålet med tiltakene er å begrense smittespredning av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge jfr. www.fhi.no

  1. Syke personer skal ikke være i eller på skolen. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå.
  2. God hygiene. Håndvask og god hostehygiene er viktig på både grønt, gult og rødt tiltaksnivå. 
  3. Redusert kontakt mellom personer
  4. 1 meters avstand i alle situasjoner
Sist oppdatert 17.12.2021