Utdeling av stipend 2019

Hemne kommune skal også i år dele ut idrettsstipend til to utøvere, en gutt og ei jente. I tillegg skal det deles ut kulturstipend for ungdom. For begge stipendene skal det søkes på egne skjema som sendes Hemne kommune, enhet for kultur. Frist for å søke er 1. oktober.

Idrettsstipendet

skal være en anerkjennelse til yngre idrettsutøvere og stimulere til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Stipendet blir gitt til ungdom som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter.

Du som søker må være medlem i et idrettslag eller skytterlag i Hemne kommune.

Plan for trening, egen målsetting på kort og lang sikt, samt en plan for bruk av stipendet skal vedlegges søknaden.

retningslinjer

Kulturstipend for ungdom

skal inspirere og legge til rette for utdanning og videreutvikling for kulturutøvere i Hemne kommune. Stipendet blir gitt til ungdom som viser gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter innenfor sitt felt.

Du som søker må være bosatt i Hemne eller på annen måte være tilknyttet kommunen.

Plan for videre utvikling, egen målsetting for kort og lang sikt, samt en plan for bruk av stipendet skal vedlegges søknaden.

retningslinjer

For begge stipendene:

Søkerne må være mellom 15 og 22 år inneværende år. Stipendene besår av et pengebeløp og et diplom.

Søknad sendes på eget skjema:

Idrettsstipend søknad

Kulturstipend for ungdom søknad

Sist oppdatert 05.09.2019