Nye smittevernsrutiner fra 30.10.20

Nye smittevernsrutiner gjeldende fra 30.10.20
Etter samtale med alle lærere og leder og nestleder i Elevrådet, har vi kommet fram til følgende endrede rutiner i klasserommene, endringen trer i kraft fra 30.10.20
I klasserommet:
Mål: sikre lik gjennomføring/lik praksis av våre smittevernrutiner ved håndhygiene, forsterket renhold i klasserommene og holde avstand.
Faste plasser i klasserommet, ikke sitte for tett og begrenser antall nærkontakter
Tiltak, ansvarlig for gjennomføring er faglærer:
1. Lærer utfører håndhygiene på seg selv når han/hun entrer klasserommet
2. Elevene skal ha faste plasser i alle fag.
3. Lærer utpeker ordenselever for hver undervisnings økt og administrerer ordningen (nytt)
Oppgaver til ordenselevene:
· Sørge for at hver elev utfører håndhygiene når han/hun kommer inn i klasserommet og går ut av klasserommet (enten ved å vaske hendene eller påføre antibac). Timen starter ikke før alle har gjort dette og ingen får forlate klasserommet før dette er gjort
· Rengjøre alle bord og stoler etter hver undervisning søkt etter at elevene har forlatt klasserommet
4. Ved gruppearbeid skal det være faste grupper.
5. Døra åpnes helt av læreren- elevene sitter på plassene sine helt til læreren har åpnet døra og ordenselevene gir hvert bord tillatelse til å forlate klasserommet etter at renhold er foretatt.
6. Læreren desinfiserer alt han/hun har tatt borti i løpet av timen.
Sist oppdatert 11.01.2021