Nye smittevernsrutiner fra 30.10.20

Nye smittevernsrutiner gjeldende fra 30.10.20
Etter samtale med alle lærere og leder og nestleder i Elevrådet, har vi kommet fram til følgende endrede rutiner i klasserommene, endringen trer i kraft fra 30.10.20
I klasserommet:
Mål: sikre lik gjennomføring/lik praksis av våre smittevernrutiner ved håndhygiene, forsterket renhold i klasserommene og holde avstand.
Faste plasser i klasserommet, ikke sitte for tett og begrenser antall nærkontakter
Tiltak, ansvarlig for gjennomføring er faglærer:
1. Lærer utfører håndhygiene på seg selv når han/hun entrer klasserommet
2. Elevene skal ha faste plasser i alle fag fram til jul (nytt).
3. Lærer utpeker ordenselever for hver undervisnings økt og administrerer ordningen (nytt)
Oppgaver til ordenselevene:
· Sørge for at hver elev utfører håndhygiene når han/hun kommer inn i klasserommet og går ut av klasserommet (enten ved å vaske hendene eller påføre antibac). Timen starter ikke før alle har gjort dette og ingen får forlate klasserommet før dette er gjort
· Rengjøre alle bord og stoler etter hver undervisning søkt etter at elevene har forlatt klasserommet
4. Ved gruppearbeid skal det være faste grupper fram til jul (nytt).
5. Døra åpnes helt av læreren- elevene sitter på plassene sine helt til læreren har åpnet døra og ordenselevene gir hvert bord tillatelse til å forlate klasserommet etter at renhold er foretatt.
6. Læreren desinfiserer alt han/hun har tatt borti i løpet av timen.
Sist oppdatert 30.10.2020