Til elever og foresatte

Til elever og foresatte

Vel møtt til nytt skoleår!

Vi regner med at du som elev er spent på hvordan det blir å starte på skolen igjen i annerledesåret 2020.

Vi er opptatt av at det skal være trygt å komme tilbake til skolen. Derfor følger alle skolene smitteverntiltakene som er bestemt av nasjonale myndigheter. Både elever og ansatte får informasjon om disse tiltakene. Vi oppfordrer likevel elever og foresatte til å sette seg inn i smitteverntiltakene på forhånd.

Alle elever har et eget ansvar for å ivareta smittevernreglene.

Du finner oversikt over smitteverntiltakene her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Vi minner om de tre aller viktigste tiltakene i veilederen:

• Holde avstand

• Ha god håndhygiene

• Være hjemme hvis du er syk

Informasjon fra helsemyndighetene ser du her: https://helsenorge.no/koronavirus

Endringer i smittesituasjonen kan komme brått, og vi må være forberedt på at det blir iverksatt ulike tiltak på forskjellige skoler avhengig av den lokale smittesituasjon. Dere skal føle dere trygge på at tiltakene blir vurdert i nært samarbeid mellom den enkelte skole, lokal kommuneoverlege, fylkeslege og skoleeier.

Ingen kan lastes dersom smitte i skolen oppstår. Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, kan sykdom oppstå; det er ikke mulig å forhindre alle nye tilfeller. Det betyr at det kan komme smitte inn i skolen, men tiltakene som vi iverksetter vil kunne begrense smittespredning blant elever og ansatte i skolen.

Informasjon til om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern

• Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte på skolen

Det kan for eksempel være halsvondt, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller muskelsmerter. Selv om symptomene er så milde at du vanligvis ville gått på skolen, skal du holde deg hjemme for sikkerhets skyld for ikke å risikere å smitte andre. Du skal holde deg hjemme helt til du er symptomfri, og når du er symptomfri skal du møte på skolen igjen.

Du skal heller ikke møte på skolen hvis du er satt i karantene eller hvis en du bor sammen med har fått påvist korona ved å teste seg. Hvis en du bor sammen med har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har fått påvist korona gjennom testing, skal du gå på skolen som normalt, men dra hjem med en gang hvis du selv får symptomer.

• Hvis du må være hjemme i noen dager for ikke å risikere å smitte andre, men

er frisk nok til å gjøre skolearbeid, så kan læreren avtale med deg at du disse dagene i stedet jobber med skolearbeid hjemmefra. Hvis du gjør det skolearbeidet som er avtalt så kan dette regnes som organisert studiearbeid og da får du ikke fravær.

• Hvis du er for syk til å gjøre skolearbeid så regnes det som vanlig sykefravær.

Du må da levere egenmelding. Nasjonale myndigheter har bestemt at fraværsgrensa igjen gjelder fra dette skoleåret, det betyr at du i tillegg må levere legeerklæring ved sykdom hvis du vil at fraværet ikke skal telle mot fraværsgrensa. Du finner mer informasjon om fraværsgrensa på trfk.no/reglement

• Hvis du er usikker på om det må tas spesielle hensyn fordi du eller en av dine

foresatte er i risikogruppen, må du ta kontakt med skolen for eventuelt å f inne praktiske løsninger på opplæringen. I tilfeller der behov for tilrettelagt

undervisning vurderes, må det avklares med behandlende lege.

• Hold deg oppdatert på rådene fra helsemyndighetene!

Vi oppfordrer alle til å følge rådene som helsemyndighetene til enhver tid gir, og blant annet vurdere testing hvis de er usikre på om de kan være smittet av covid-19.

Opprett digital postkasse

Trøndelag fylkeskommune sender som hovedregel post digitalt. Det sparer miljøet, og gjør saksbehandlingen raskere. Skaff deg digital postkasse og få post fra fylkeskommunen rett til din mobil eller datamaskin.

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt. Det kan være brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Det offentlige kan ikke bruke vanlig e-post til å sende slik informasjon, og ønsker at flest mulig oppretter en digital postkasse. Du kan velge mellom digital postkasse hos e-Boks eller Postens Digipost.

Veiledning finner dere her: https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse

Registreringa av mobilnummer og epost for foresatte

Vi oppfordrer foresatte til elever under 18 år om å registrere mobiltelefonnummer og epostadresse i Everyday, slik at vi kan nå dere raskt ved behov.

Logg inn på Everday via: https://trondelag.no.ist.com/guardian

Velg elektronisk ID (MinID/BankID/BankID på mobil)

Med vennlig hilsen

Vegard Iversen

Fylkesdirektør for utdanning

Sist oppdatert 14.08.2020