Informasjonsskriv fra rektor til foresatte

Selv om det i dag 24/3 blir distribuert et nytt informasjonsbrev til elever og foresatte fra skoleeier, kan det likevel være nyttig å bidra med noe info om nå-situasjonen på Kyrksæterøra videregående skole.

Da er vi i starten på andre uka der all opplæring foregår i det digitale klasserommet. Selv om både lærere og elever er vant med å bruke digitale hjelpemidler og digitale plattformer, så er dette en helt ny og uvant situasjon for oss alle. Målet vårt står fast også i denne situasjonen: Vi skal bidra til at alle elever fullfører opplæringa på best mulig måte. Dette er et mål som står seg godt også i det digitale klasserommet. En av forutsetningene for å lykkes er at vi klarer å opprettholde en så ordinær drift som mulig i den nasjonale krisesituasjonen vi befinner oss i, men dette er selvsagt ingen enkel øvelse.

Som rektor har jag daglige møter med mine mellomledere der det viktigste for meg er å få svar på hvordan det går med opplæringa.  Mellomlederne melder tilbake om kreative og dyktige ansatte, som gjør det de kan for å gi best mulig opplæring. Selvfølgelig er ikke alt bare enkelt. Det var ingen som påstod det. Men gitt de nye forutsetningene så høres det ut som vi er på rett vei, og at dette vil gå bra til slutt.

I dag, 24/3-20, har jeg også hatt møte med elevrådet for å høre elevenes stemme i den situasjonen vi befinner oss. Mitt generelle inntrykk er at elevene takler situasjonen på en god måte, og de melder tilbake at de i all hovedsak er meget godt fornøyd med den opplæringen de får. Og så varmer det selvsagt et rektorhjerte å høre at de savner skolen både som et godt sted og lære og et godt sted å være.  Imidlertid krever situasjonen mer også av elevene i form av at de bl.a. i større grad må styre sin egen skolehverdag. Rektors råd er at alle opprettholder ordinær god døgnrytme lik den som gjelder i en ordinær skolesituasjon slik at hver enkelt er best mulig opplagt til både å følge med i det digitale klasserommet og til å følge opp arbeid på egen hånd. Jeg viser i denne sammenheng også til råd fra skoleeier i nytt brev til foresatte og elever i dag 24/3.

I krisesituasjonen vi befinner oss i er det viktig med tett kontakt og god dialog gjennom de kommunikasjonskanaler vi har til rådighet. Innen vi kommer til påske skal både fagsamtaler og foreldresamtaler være gjennomført. Dette er spesielt gode verktøy i den opplæringssituasjonen vi nå befinner oss i.

Når det gjelder fravær, eksamen og standpunktkarakterer viser jeg til informasjonsskriv fra skoleeier.

Dersom dere har spørsmål så ikke nøl med å ta kontakt med skolens stabs -og støttefunksjoner som kontor og IKT.

Mens jeg skriver dette blir det kjent at regjeringen forlenger gjeldende tiltak, og det betyr at skolen er stengt til over påske.

Mr. Korona setter oss på en skikkelig prøve, men dette skal vi klare sammen!

 

 

 

 

Ole Kjørsvik Ledahl

Rektor

Sist oppdatert 25.03.2020