Coronaviruset og studietur

Kyrksæterøra vgs har planlagt flere studiereiser til utlandet i løpet av våren 2020. Coronaviruset er fortsatt under videre utbredelse, og det er stadig flere land i Europa som rammes. Vi følger nøye med i utviklingen og vil bl.a. støtte oss på veiledning og råd fra skoleeier og helsemyndigheter. Kyrksæterøra vgs har også enkeltelever som tar korte eller lengre perioder av sin opplæring i utlandet. Her må det gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle i samråd med elev og foresatte.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Sist oppdatert 11.03.2020