Informasjon elever/foresatte Coronavirus

Vi sender ut dette brevet for å fortelle om hva vi som skoleeier gjør og hva vi anbefaler i forbindelse med virusutbruddet. Legg spesielt merke til anbefalinger for å unngå smittespredning og en endring i fraværsreglementet.

Først av alt: Trøndelag fylkeskommune er opptatt å formidle informasjon som er nøytral, og som ikke bidrar hverken til å bagatellisere eller hausse opp situasjonen. Det ikke rart at mange er redde for Koronaviruset. Mediedekningen er massiv og på nett florerer det av konspirasjonsteorier og falske nyheter. Vi skal ha respekt for at noen kan oppleve det som skjer som ubehagelig, og da er saklig informasjon viktig.

Kort om sykdom og smitte

Vi forholder oss til det Folkehelseinstituttet (FHI) sier. Det kan bli spredning av Koronaviruset i Norge, men alle kan gjøre noe for å forebygge smittespredning.

Selv om viruset gjør de aller færreste veldig syke er det viktig å hindre at folk som er ekstra sårbare for et lungevirus ikke blir smittet. Det gjelder for eksempel folk som fra før av har en sykdom som gjør dem utsatt. Det finnes ennå ikke vaksine eller medisiner mot viruset.

De viktigste rådene fra FHI er å ha god hostehygiene, god håndhygiene, å ikke reise til utsatte områder og å unngå kontakt med syke.

Hvis du tror du er syk må du ringe fastlegen din eller legevakta.

Les mer her:

FHI: https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/nytt-coronavirus/plakater-til-innreisepunkter#vaner-som-forebygger-smitte (plakater om forebygging av smitte)

Hva gjør fylkeskommunen

Skolene er i kontakt med smitteoverlegene i de ulike kommunene og skoleeier (fylkeskommunen) har tett dialog med alle sine skoler om situasjonen. Vi har også kontakt med fylkeslegen.

Ved karantene kan eleven jobbe hjemmefra og dermed slippe registrert fravær.

Mange lurer på om de kan reise på planlagte turer. Vi får også spørsmål om hva som skal skje med elever og ansatte som nå ikke ønsker å reise på planlagte turer i frykt for å bli smittet.

Dette er en vanskelig avveiing. Skoleeier og skolene må derfor følge utviklingen tett. Her vil både internasjonale, nasjonale og lokale anbefalinger endre seg fort. FHI har ikke gått ut med et generelt reiseforbud. Men vi vet at reising utgjør en økt risiko både for å bli smittet og spredning av smitte. Derfor er det bestemt inntil videre:

  • Elever og ansatte som ikke ønsker å reise skal slippe dette.
  • Skolene holder oversikt over elever på studietur, utveksling eller andre skolerelaterte reiser.
  • Skolene følger FHIs reiseråd, men endringer kan komme på kort varsel.
  • Skolene skal ha samtaler med elever som ikke vil reise utenlands.
  • Det blir hengt opp plakater om god hoste- og håndhygiene.
  • Det kan bli satt ut antibakteriell håndrens på strategiske steder.
  • Vi hjelper skolene å lage planer for å løse situasjonen hvis mange ansatte blir syke samtidig.

Verdt å være oppmerksom på

  • Er en elev på reise kan eleven havne i en situasjon der han eller hun blir satt i karantene. Det vil da være skolen som er ansvarlig for reisen som får ansvaret for å følge opp eleven i denne perioden. Vi kan ikke belage oss på hjelp fra Utenriksdepartementet.                                                                                                                      
  • Flere land og flyplasser har innført kontrolltiltak for å hindre smitte. Reisende må være forberedt på å bli undersøkt og å måtte svare på spørsmål om egen helse hvis de er på reise fra Kina og eventuelt andre områder med utbredt smitte.
  • Vi følger de vanlige rutinene ved sykdom, dvs. at du må bruke egenmelding og sykemelding hvis du blir syk. Ved mistanke om Koronavirus så må du ikke gå på skolen, men ringe lege for råd og veiledning. Du må også informere skolen.
Sist oppdatert 25.09.2020