Informasjon om trussel

Ved en rutinesjekk i dag tidlig tirsdag 24/9-19 oppdaget vi det som vi oppfattet som en klar trussel mot Kyrksæterøra videregående skole. Skolens beredskapsplan ble umiddelbart iverksatt, og som bl.a. innebærer å varsle politiet umiddelbart. Videre ble det gitt informasjon til fylkesrådmannen (skoleeier), skolens ansatte og skolens elever. Dette er nå en sak som håndteres av politiet som også vil gi informasjon og instrukser til hvordan skolen skal forholde seg i saken. Inntil videre går skolen som normalt.

Onsdag 25/9-19, har skolen mottatt følgende informasjon fra politiet:

IP-adressen som ble brukt til å legge ut trusselen er sporet til USA. Politiet driver fortsatt etterforskning i saken, men sier til skolen at det er ingen grunn til å tro at dette er en reell trussel.

Skolen stoler selvsagt på politiets vurderinger, og føler nå at vi alle kan senke skuldrene noe i forhold til denne saken.

Torsdag 26/9-19

Rektor har fått følgende informasjon fra politiet i dag.

Etterforskning pågår for fullt for å finne ut hvem som har sendt meldinga. Med bakgrunn i den informasjon som er fremkommet i etterforskningen vurderer politiet at dette ikke er en reell trussel mot skolen og at skolen kan gå som normalt.

Politiet vil komme med ny informasjon til skolen på fredag 27/9.

Fredag 27/9-2019

Rektor ved Kyrksæterøra videregående skole, rektor ved Sodin skole, overbetjent politiet Anette Ertvåg og rådmann i Hemne Torger Aarvaag har i dag 27/9-19 hatt et møte for å avklare situasjonen rundt trussel som er rettet mot Kyrksæterøra videregående skole. Ut ifra den informasjonen vi har fått fra politiet, ser vi ingen grunn til å holde elevene hjemme fra skolen. Vurderingen fra politiet er at trusselen ikke er reell. Nå tar vi fokus bort fra saken og konsentrerer oss om skolehverdagen. 

Skulle det likevel være slik at noen føler ubehag og er engstelig for å møte på skolen mandag 30/9, kan den/de ta kontakt med sin kontaktlærer.

Sist oppdatert 27.09.2019