Samtalegrupper for foreldre/foresatte

Samarbeidlilte-1-300x261_v2.jpg

Å være foreldre/foresatte er både spennende og utfordrende. Vi kan bli usikre på hvordan vi skal takle ulike utfordringer, og det kan være godt å dele erfaringer med andre foreldre.

Hemne kommune inviterer til samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Samtalegruppene er oppdelt i;

- førskolebarn 3-6 år.

- skole, 1.-4.trinn

- skole, 5.-7.trinn

- skole, 8.trinn-1.vgs

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte.

SAMTALEGRUPPER

Sist oppdatert 26.09.2018