Informasjonsbrev til elever og foresatte

Fylkeskommunen har satt i verk flere tiltak for å bidra til å begrense spredningen av koronaviruset:

Vi avlyser elevreiser, personalturer, en lang rekke arrangementer, hospitering og praksisutplassering i helsevesenet. Russen blir bedt om å unngå større samlinger.

Levanger videregående skole er stengt ut uka. Kommuneoverlegen i Værnesregionen har i kveld besluttet å stenge barnehager og skoler i regionen. Dette betyr at Ole Vig vgs, Selbu vgs og Meråker vgs stenges med en varighet til over helgen i første omgang.

Vi har de siste ukene hatt tett kontakt med helsemyndighetene og lyttet til rådene de gir. Nå sier helsemyndighetene at epidemien er over i en ny, alvorligere fase.

Fordi vi har fått oppdaterte råd setter vi i verk mer omfattende tiltak, for å begrense smittespredningen. Vi ønsker at skolene så langt det lar seg gjøre skal håndtere situasjonen likt på tvers av kommunegrenser. Dette er samtidig en utfordring da skolene våre forholder seg til ulike kommuneoverleger og der disse kan vurdere tilsynelatende samme situasjon ulikt. Dette kan medføre at noen tiltak vil kunne variere fra skole til skole. Trøndelag fylkeskommune som skoleeier er opptatt av dette og har jevnlig dialog med fylkeslegen.

Vår viktigste oppgave framover er å gi elevene våre best mulig opplæring og dessuten sørge for at flest mulig gjennomfører. Vi må derfor prioritere primæroppgavene våre, og vi må prøve å bevare tilstrekkelig ansattkapasitet ved alle skolene.

Siste hendelser:

• Levanger videregående skole er stengt ut uka. Avgjørelsen ble tatt i dag etter at enda en elev er bekreftet smittet av koronaviruset. Alle elever og lærere er sendt hjem, men bare et mindre antall elever blir satt i karantene. Tilsvarende ble skolene Ole Vig vgs, Selbu vgs og Meråker vgs i ettermiddag besluttet stengt til over helgen i første omgang.

• Flere arrangementer er avlyst, blant annet fag- og svennebrevutdeling i Steinkjer. Grunnen er Folkehelseinstituttets anbefalinger om å unngå store arrangementer.

 

Elever i hjemmekarantene

Hva vi gjør med friske elever som er i karantene på grunn av syke eller mulig smittede familiemedlemmer vurderer vi sammen med fastlegen/kommuneoverlegen. Vi jobber med å finne gode digitale løsninger for eventuell hjemmeundervisning.

Dersom legen sier at det er greit å gå på skolen, må vi forholde oss til det. For elever og foresatte, som er i risikogrupper, bør skolene gjøre individuelle vurderinger i samråd med lege. Vi fortsetter å forholde oss til de nasjonale føringene for hva vi gjør ved mistanke om smitte.

Vi gjentar her anbefalingene for hjemmekarantene fra Folkehelseinstituttet:

• Nærkontakt til bekreftet tilfelle, det vil si de som har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle, inkludert de som bor sammen med bekreftet tilfelle.

• Helsepersonell som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, inntil svar på laboratorieprøve foreligger

• Karantene gjelder også for alle personer som har vært i områder med utbredt spredning av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med utbredt spredning skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

• Avvik fra dette kan komme som pålegg fra kommuneoverlege/smittevernoverlege lokalt i den enkelte kommune

Lenke: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/  

 

Hospitering

Flere skoler har planlagt å ta imot elever fra ungdomstrinnet på hospitering i tiden framover. Skoleeier ber skolene om ikke å gjennomføre hospitering og heller vente til situasjonen er mer avklart. Ungdomsskolene må forberede elevene på at det ikke blir hospitering dette skoleåret.

 

Elever ute i praksis

Fylkeslegen har bedt oss om å vurdere alternative tilbud på skolen for elever som er ute i praksis i helseinstitusjoner, som for eksempel alders- og sykehjem. Helsemyndighetene er særlig oppmerksom på å begrense risikoen for smitte i helseinstitusjoner. Vi ber derfor skolene begrense hospitering, ekstern praksis og yrkesfaglig fordypning for elever ved helse- og oppvekstfag (HO). Dette gjelder både på VG1 HO, Vg2 barne- og ungdomsarbeid og Vg2 helsefagarbeider. Tilsvarende gjelder for elever i aktivitørfaget. Her må skolene lage et alternativt tilbud i skolen.

 

Elevreiser til innlandet og utlandet

Fra nå av blir alle elevreiser avlyst fram til vi bestemmer noe annet.

Det kan likevel, i enkelte tvilstilfeller, argumenteres for å reise. Avgjørelsen må skje i dialog med kommuneoverlege og skoleeier.

Vi jobber med å avklare de økonomiske konsekvensene av dette.

Fram til nå har vi fått oversikt fra alle skoler over elevenes reiser. Vi har avlyst enkelte reiser til risikoområder. De fleste andre reiser har gått som planlagt, men nå endrer vi praksisen inntil videre.

 

Russefeiring

Slik situasjonen er nå fraråder vi russen å organisere russearrangementer med mange mennesker tilstede og ber rektorene om å gi beskjed til russen ved sin skole.

Den viktige helsedugnaden vi alle må bidra til gjelder også for russen. De aller fleste vil som sagt tåle å bli syke, men de som er sårbare i utgangspunktet kan dø. Derfor ber vi russen om å ta hensyn ved å ikke legge til rette for massespredning av smitte ved å ha større arrangementer.

Vi anbefaler skolene i dialog med russen om å avlyse planlagte russereyver.

 

Ellers ber vi alle om å følge med på rådene fra Folkehelseinstituttet på nettsiden www.fhi.no.

 

Mvh

 

Vegard Iversen                                               Bjarne Lervang

Fylkesdirektør for utdanning                           Seksjonsleder Elevtjenester og inntak

Sist oppdatert 12.03.2020