Universell utforming

Kidnapping? Nei, men det er rektor som sporty stiller opp som både "blind" og "bevegelseshemmet"
Kidnapping? Nei, men rektor som sporty stiller opp som både «blind» og «bevegelseshemmet».

Noen av dere møtte rektoren vår i rullestol for en tid tilbake, og lurte nok på hva som foregikk. 1HO har de to siste ukene jobbet med temaet universell utforming. Dette handler blant annet om hvordan bygninger kan tilpasses alle som skal bruke for eksempel et skolebygg.

Neste år blir det ombygginger på skolen vår og det er derfor viktig å ha fokus på universell utforming allerede i planlegginga av denne.1HO inviterte derfor rektor Ole Ledal til å kjenne på hvordan skolebygget vårt er tilpasset for eksempel svaksynte og rullestolbrukere.

Elevene tok bind for øynene hans og ledsaget han rundt i bygget. Sammen fant de flere unødvendige hindringer for en som er «blind», for eksempel plassering av brytere ved dørene, trinnene i trappa opp til andre etasje, skolesekker på gulvet og stoler i gangene.

På tur med rullestolen fant de blant annet at det manglet handicaptoalett i andre etasje(!), handicaptoalettet ved kantina kunne ikke brukes av en i rullestol og det var høye dørstokker som var vanskelig å forsere.

1HO skriver en rapport om sine funn, både om det som var bra og det som bør forbedres. Rektor ønsker å ta med seg dette videre i arbeidet med det nye påbygget. Dørstokker er unødvendige hinder Handicap WC

Det er hindringer i gangene.

Sist oppdatert 20.11.2019