Vurdering av behovet for nytt skolenavn

thinking.jpeg

Hemne videregående skole  -  vurdering av behovet for nytt skolenavn

I forbindelse med at Hemne kommune fra 2020 slås sammen med Halsa og deler av Snillfjord har fylkesrådmannen i Trøndelag vedtatt at det kjøres en navneprosess ved Hemne videregående skole.

I fylkesrådmannens saksframlegg om navnesaken heter det bl.a.:

«I Trøndelag har de fleste av fylkets 32 videregående skolene med et navn som knytter skolen til et geografisk sted (Røros, Steinkjer, Levanger osv). Det er kun Thora Storm vgs lokalisert til Trondheim sentrum, Olav Duun vgs lokalisert til Namsos, Guri Kunna vgs som er lokalisert på Hitra og Frøya og Ole Vig vgs lokalisert til Stjørdal som har et navn som avviker fra normen. Navn som knytter skolen til et geografisk sted gir god informasjon til allmennheten og til søkerne om skolens beliggenhet og bidrar til å synliggjøre den enkelte skole.»

Det er opprettet en lokal komite for å organisere arbeidet. Navneforslag sendes til lokal komite på følgende epostadresse: postmottak.hemnevgs@trondelagfylke.no

Alle navneforslag skal begrunnes. Frist for å sende forslag er 14.mars 2019.

Sist oppdatert 04.03.2019