Everyday

Ved å logge seg inn på IST Everyday, kan både elever og foresatte følge med på elevens timeplan, fravær og vurderinger.

Leksvik videregående skole bruker IST Everyday for å føre fravær, vurderinger, merknader og varselbrev. Følg lenkene under på denne siden for å lære mer/ logge deg inn på Everyday.

Pålogging for elever  Pålogging for foresatte  Pålogging for verger

Everyday manual for elev og foresatte

Rutine - Elev under 18 år melde eget fravær

Rutine - Elev over 18 år melde eget fravær

Rutine - Elev se merknad

Sist oppdatert 01.09.2020