PP-tjenesten

PP-tjenesten kan kartlegge om du har behov for ekstra tilrettelegging i skolehverdagen din. Dette kan være aktuelt for elever med lese-og skrivevansker, matematikkvansker  eller andre behov for praktisk tilrettelegging. PP-tjenesten dokumenterer behovet, sånn at du kan søke om de tilretteleggingene du trenger, f.eks i forbindelse med eksamen, daglig opplæring, kjøreopplæring osv. PP-tjenesten kan også være en samtalepartner for deg hvis du opplever at du har det vanskelig i skolen.

Sist oppdatert 24.04.2018