Rådgivertjeneste

Rådgivertjenesten ved Leksvik videregående skole er todelt, og består av karriereveileder og sosialpedagogisk rådgiver.

Karriereveileder

Hos karriereveilederen får du hjelp med spørsmål som har med valg av utdanning og yrke å gjøre. Dette er store og viktige spørsmål, og karriereveilederen kan nok ikke gi deg alle svarene på hva som er de riktige valgene for nettopp deg.

Karriereveilederen kan imidlertid hjelpe deg å systematisk kartlegge dine interesser, holdninger og verdier, sånn at du selv kan gjøre gode og reflekterte valg av utdanning og yrke. Du får også hjelp til å finne fram i ulike søknadsfrister, krav til fagsammensetning, og hvilke skoler som kan tilby deg nettopp det du er interessert i.

Sosped-rådgiver

Sosped-rådgiver har et overordna ansvar for å ivareta trivsel og et godt elev-og arbeidsmiljø på skolen. Hos sosped-rådgiveren kan du også få veiledning rundt ting som kan oppleves som vanskelige i skolehverdagen din. Eksempel på ting du kan snakke med sosped-rådgiver om er: egen trivsel, klassemiljø, mobbing, personlig økonomi, skolemotivasjon, fraværsproblematikk eller andre ting som opptar deg.

Sist oppdatert 24.04.2018