Skolehelsetjeneste

Leksvik vgs helsesøster kontor
Kontor til helsetjeneste ved Leksvik vgs

Helsesøster kan være en samtalepartner i forhold til alle typer helsespørsmål. Hun kan gi deg gode råd om alt fra personlig helse og daglig hygiene til mer spesifikke helseplager. Noen ganger kan det være godt bare å ha noen å snakke litt med. Helsesøster kan i samråd med deg også formidle kontakt videre til andre som kan gi deg mer spesifikk hjelp (lege, psykolog eller PP-tjeneste).

Sist oppdatert 24.04.2018