Elevrådet

Elevrådet er elevenes viktigste talerør i skolehverdagen. Gjennom elevrådet er alle elevgruppene på skolen sikret mulighet til deltakelse og medbestemmelse i hva som skjer på skolen.

Rådet er skolens viktigste redskap i arbeidet med elevdemokrati.

Elevrådet har ikke rett til å ta avgjørelser i saker på skolenivå, men rådets uttalelser og veiledende vedtak vektlegges nøye når avgjørelser skal tas av skolens ledelse eller av Skoleutvalg.

Elevrådet består av tillitsvalgte elev fra alle elevgruppene på skolen, og alle har personlig vara i sin egen gruppe.

Fra elevrådet velges også representanter til Ungdomsrådet (2 repr), Skoleutvalg (2 repr) og til Skolemiljøutvalg (2 repr).

Elevrådet 2022-2023

Leder: Sarah C. Høyland (2BUA)
Nestleder: Vemund Øyvind (2TØ)
Referent: Klarence L. Larsen (3PB)
Økonomiansvarlig: Håkon Rønne (3ST)
Medlem: Kristina Y. V. Ong (1ST)
Medlem: Juliana Gangstad (1HO)
Medlem: Emil R. Dahl (1BAT)
Medlem: Sivert Elias Roten (1TIF)
Medlem: Randalle D. G. Maylon (2ST)
Medlem: Chitaphat Semonkhon (2INA)

Ungdomsrådet 2 representanter
Sarah C. Høyland (2BUA)
Kristina Y. V. Ong  (1ST)
1. Vara: Susanne Helmersen (3ST)
2. Vara: Juliana Gangstad (1HO)
3. Vara: Bastian L. Kopreitgrind (1ST)

Skoleutvalget 2 representanter
Sarah C. Høyland (2BUA)
Klarence L. Larsen  (3PB)
1. Vara: Vemund Øyvind (2TØ)
2. Vara: Håkon Rønne (3ST)

Skolemiljøutvalget 2 representanter
Emil R. Dahl (1BAT)
Kristina Y. V. Ong (1ST)
1. Vara: Sivert Elias Roten (1TIF)
2. Vara: Randalle D. G. Maylon (2ST)

Kantinestyre 2 representanter
Juliana Gangstad (1HO)
Vemund Øyvind (2TØ)
1. Vara: Isak Bjørnerås (2TØ)
2. Vara: Linda M. Le-Jensen (2ST)

Sist oppdatert 19.09.2022