Sosialpedagogisk rådgiving

Sosialpedagogisk rådgiver skal hjelpe deg med å finne deg til rette i videregående opplæring. Dette gjelder dersom du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din og dine sosiale forhold på skolen. Rådgiveren kan blant annet hjelpe deg med å

  • klarlegge problemene og omfanget av dem
  • kartlegge hva skolen kan medvirke til, og om det er behov for hjelpeinstanser
  • finne og formidle kontakt med de rette hjelpeinstansene

Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste samarbeider blant annet med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), oppfølgingstjenesten, skolehelsetjenesten og barnevernstjenesten.

Skolens sosialpedagogiske rådgiver er:
Anne Sand Darell kan kontaktes for sosialpedagogisk rådgivning. Hun kan treffes på tlf. 74 17 85 70 - rom A124, eller på epost: annesand@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 04.11.2022