Rådgivertjeneste

Rådgivertjenesten ved Johan Bojer vgs skolested Leksvik er todelt, og består av karriereveileder og sosialpedagogisk rådgiver.

 

Karriereveileder kan være samtalepartner og veileder for deg når du skal forsøke å finne ut hvor din vei går videre med tanke på yrke og utdanning. Motivasjon og studieteknikk er også aktuelle tema. Karriereveileder holder kontakten med eksterne samarbeidspartnere og deltar også på foreldremøter ved behov.
En del informasjon og veiledning gis samlet ved besøk i klassene. Brosjyrer fra ulike studiesteder, militæret eller andre aktører legges ut fortløpende på bord i korridoren i underetasjen.

Canvas
Det er opprettet et eget «fag» for karriereveiledning på Canvas. Der finner du diverse informasjon om utdanning i inn- og utland, valg av programfag på SF, opptakskrav, og lenker til andre nyttige nettsteder.
I tillegg bør du følge med i kalenderen for søknadsfrister, ulike arrangement internt og eksternt, påmelding til individuell veiledningssamtale med Maria (klikk «Finn avtale»), eller andre ting.

Til deg som har valgt YF:
For å kunne få bestått fag-/svennebrev etter læretid må du ha bestått alle fagene på yrkesfag. Dette krever hardt arbeid.

Til deg som har valgt SF:
For å komme inn på ønskede studier etter videregående skole må du ha nok skolepoeng. Poenggrensene varierer fra år til år. Du må kanskje også ha bestemte programfag for ulike studier (spesiell studiekompetanse). Arbeid hardt allerede fra starten av og i alle tre årene. Kontakt karriereveileder om fagvalg og poengkrav.

Karriereveileder
Maria Elisabeth Sletvold

Dersom du opplever utfordringer i skolehverdagen, som for eksempel dårlig økonomi, boforhold, lærevansker, konflikter, mobbing eller andre ting som påvirker skolegangen din, kan det være lurt å ta en prat med sosped-rådgiver om dette.

Noen ganger kan det være nok å ha en å snakke med, andre ganger må vi kanskje bli enige om å la flere hjelpe til for å endre på forhold som ikke fungerer godt.

Som sosialpedagogisk veileder har Anne ansvar for å jobbe både med personlig veiledning til deg som enkeltelev, og med miljøfremmende tiltak som gjelder for hele skolen.

Sosialpedagogisk veileder
Anne Sand

Sist oppdatert 13.08.2019