Skolehelsetjeneste

Johan Bojer vgs - Leksvikhelsesøster kontor
Kontor til helsetjeneste ved Johan Bojer vgs - Leksvik

Hver videregående skole har en fast helsesykepleier.

Du kan kontakte helsesykepleieren via Elevhjelpa.no, SMS, telefon, e-post, oppmøte, eller via skolens ansatte. Ikke send sensitiv informasjon, som f.eks. helseopplysninger per e-post eller SMS, gi isteden beskjed om at du ønsker kontakt. Skolehelsetjenesten er et åpent tilbud til alle elever ved skolen. Helsesykepleier tilbyr råd, veiledning og helsehjelp. Vi har taushetsplikt.

Du kan snakke med helsesykepleieren om det meste, og vanlige temaer er:

  • Seksualitet; prevensjon (resepter + gratis kondomer), seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), graviditet (-test)
  • Identitet/kjønn
  • Psykisk helse; for eksempel ensomhet, selvfølelse, stress, nedstemthet, selvskading
  • Sorg/sorgreaksjoner
  • Fysiske plager
  • Kosthold/ spiseproblematikk
  • Konflikter med venner, kjæreste, familie osv.
  • Rus; alkohol, narkotika, tobakk
  • Hybelliv
  • Utseende/ kropp

Helsesykepleier kan i samråd med deg også formidle kontakt videre til andre som kan gi deg mer spesifikk hjelp (for eksempel lege, psykiatrisk sykepleier, psykolog eller PP-tjenesten)
Helsesykepleier på Johan Bojer videregående skole er Anne Marie Elverum.
Hun er på skolen fast hver tirsdag kl 08.30-12.30, men kan også treffes på andre dager etter avtale på telefon 48247367.

Elevhjelpa.no

Sist oppdatert 28.06.2021