Alle hendelser

DKS - Isbjørnpappaen

Turnéteatret i Trøndelag - Verdal

DKS for psykologi. Buss fra skolen til Turnéteatret i Verdal.

Isbjørnpappaen (Katja Brita Lindeberg)


Som menneske har vi alle et dypt iboende ønske om å høre til. Likevel lykkes ikke alle med å være en del av fellesskapet. Hvorfor kan nære relasjoner være så smertefulle, når det å få dem til er det viktigste vi gjør? Hvordan kan vi være sammen med andre uten å miste oss selv?

Les mer på DKS nettsider.