Høgskole- og universitetsturneen

Leksvik vgs

Høgskole- og universitetsturneene kommer til oss.

Elever i 3ST og 3PB skal delta (+ evt YF-elever som planlegger PB og har gitt beskjed), og i tillegg kommer elever fra Rissa og Åfjord.