Trafikkaksjonsdag

Leksvik vgs

Rus, russ og trafikk-aksjonsdag arrangeres av Leksvik- og Rissa RUSS.

Program for dagen:

 • 09:00 Velkomst (idrettshall)
 • 09:02 Trygg Trafikk
 • 09:30 Statens Veivesen
 • 09:45 Pause
 • 10:00 Politiet
 • 10:30 SMISO (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep)
 • 10:55 Lunsj (kantine på skolen)
 • 11:35 Demonstrasjon bilkrasj med redningsaksjon
 • 12:15 Ambulansen foredrag 
 • 12:55 Foredrag trafikkoffer
 • 13:35 Avslutning