Råd til russen 2020 om smittevern

Kommunene i Fosenregionen har gjennom politiråd Fosen utarbeidet en motivasjonskampanje for russen på Fosen i 2020.

Dette med bakgrunn i at Covid-19 viruset gjør at russefeiringen som vi kjenner det utgår i år. Ungdommene møtes trolig og kommunene ønsker å komme med likelydende råd og retningslinjer for russen på Fosen i 2020.

russeplakat mai 2020_fosenregionen

Besøk nettsiden https://fosenregionen.no/russ/ for å lese original melding fra kommunene og politiet i Fosenregionen.

Se videohilsen fra lensmann Rune til russen på Fosen!

Sjekkliste for smittevernregler etter 07.05.2020

Sist oppdatert 24.01.2022