Teknikk og industriell produksjon

Du lærer

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed
 • bokbinder eller grafisk trykker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Første år

  Arbeid med vinkelsliper. Foto: Leksvik vgs

  Vg1 Teknikk og industriell produksjon

  TIP-elevene deltar på mange og varierte oppgaver her ved skolen.
  De starter med grunnleggende opplæring i bruk av verktøy, maskiner, måleinstrumenter, grunnleggende metoder i fagene.

  HMS er en viktig del av opplæringen. Elevene har i tillegg arbeidspraksis ute i bedrift.

  Skolens viktigste satsingsområde er CNC-opplæring. Her benytter vi oss av et konstruksjons- og produksjonssystem som er en kombinasjon av Solid Edge og GibbsCAM.

  På Vg1 blir elevene introdusert for emner i lærefagene som bygger på teknikk og industriell produksjon.

  Les mer på Vilbli sider om Teknikk og industriell produksjon

 • Andre år

  CNC styring av maskin. Foto: Leksvik vgs

  Vg2 Industriteknologi

  Elevene på VG2 arbeider med skolens moderne produksjonsutstyr.
  De har i tillegg arbeidspraksis i industrien i faget Prosjekt til fordypning. Elevene får da innsikt i det nyeste produksjonsutstyret og metodene som benyttes.

  I løpet av dette skoleåret får elevene en fordypning i produksjonssystemet Solid Edge og GibbsCAM. Elevene læres opp til selv å kunne styre ei CNC-maskin.

  Les mer på Vilbli sider om Vg2 Industriteknologi

 • Tredje år

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no