Høyere yrkesfaglig utdanning

Trøndelag høyere yrkesfagskole THYF - hjemmeside

Trøndelag høyere yrkesfagskole avd. Levanger tilbyr:

  • Barsel- og barnepleie
  • Kreftomsorg og lindrende pleie 
  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid 
  • Rehabilitering 
  • Veiledning
  • Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehage
Søknadsfrist 15. april 2021
Informasjon om søkeprosess og søknadsskjema finner du på https://www.samordnaopptak.no/info/

Mer informasjon får du ved å henvende deg til avd.leder Marit Wang Eriksen 

tlf. 74 17 61 86 / 99 109 773
epost: marer@trondelagfylke.no 

Sist oppdatert 31.10.2022